Biseksualizm a orientacja psychoseksualna

admin 0

Odmienne orientacje seksualne są często spostrzegane przez pryzmat wielu krążących w społeczeństwie stereotypów. Pomimo tego, że otoczenie staje się bardziej otwarte i tolerancyjne, to jednak mniejszości seksualne, dalej bywają punktem ataku nietolerancyjnych osób. Osoby biseksualne odczuwają pociąg seksualny czy też emocjonalny do obu płci. Takie osoby, tak jak w przypadku innych orientacji seksualnych, są w stanie stworzyć szczęśliwe związki z osobami tej samej bądź przeciwnej płci.

Biseksualizm a orientacja psychoseksualna

Orientacja psychoseksualna określa to, w jaki sposób spostrzegamy samych siebie, także w relacjach z innymi osobami. To tożsamość seksualna, będąca częścią nas. Orientacja seksualna określa nie tylko seksualny, ale także emocjonalny i romantyczny pociąg osoby do konkretnej płci. Dotyczy to odczucia względem danej płci, ale również poczucia przynależności. Ponadto warto podkreślić to, iż orientacja nie musi być wcale manifestowana w wyglądzie czy zachowaniu osoby.

Czasem osoby znajdujące się w mniejszościach seksualnych nie chcą żyć zgodnie ze swoją orientacją. Osoba biseksualna może sama zadecydować, z jakim partnerem chce się związać i jakiej będzie on płci. Trzeba także wiedzieć, iż orientacja seksualna nie jest tożsama z płcią, jeśli chodzi o biologiczny punkt widzenia. Nie jest powiązana także z tożsamością płciową czy też pełnioną funkcją w otoczeniu.

Nie chodzi tutaj także tylko i wyłącznie o pociąg seksualny, ale także o stworzenie związku, potrzebę bliskości do drugiego człowieka i przywiązania do niego. Według naukowców heteroseksualnym oraz biseksualizm są to 2 bieguny tego samego kontinuum. Większość społeczeństwa mieści się przy biegunie heteroseksualnym, pewna mniejsza część przy biegunie homoseksualnym, a niewielka ilość zostaje między biegunami. Osoba biseksualna może reagować na bodźce od kobiet i mężczyzn, ponadto mogą one występować na różnych etapach życia. Przez to decyduje się ona na bliskie kontakty z osobą drugiej, jak i tej samej płci.

Wszystkie znane orientacje seksualne, zaczynają ujawniać się jeszcze w późnym dzieciństwie oraz podczas trwania okresu dojrzewania. Właśnie wtedy można zauważyć wzmożone zainteresowanie daną płcią. Pociąg objawia się bez znaczenia od pierwszych doświadczeń seksualnym, mogą się one nawet w ogóle nie zdarzyć. Czasem młody człowiek nie jest w stanie jednoznacznie określić swoją orientację. Zmienia się to dopiero po pierwszych kontaktach seksualnych. Niestety wiele osób nie chce ujawnić własnej orientacji, gdyż obawiają się one dyskryminacji i braku zrozumienia wśród najbliższych osób i przyjaciół.

Czym jest biseksualizm?

Biseksualizm jest to orientacja seksualna dotycząca kobiet i mężczyzn, która opiera się na odczuwaniu pociągu (seksualnego, emocjonalnego, romantycznego) do osób obu płci. Co ważne, kobieta biseksualna, która czuje pociąg do tej samej płci, nie uważa się za mężczyznę. Warto pamiętać, iż przynależność do orientacji biseksualnej jest całkowicie niezależna od poczucia przynależności do konkretnej płci. Osoby biseksualne są w stanie stworzyć udany związek i to niezależnie od tego jakiej płci będą ich kochankowie. Trzeba mieć na uwadze, iż pomimo pociągu do osoby płci przeciwnej do płci partnera, nie jest to równoznaczne z tym, iż nie będą umieć być mu wierne. Naukowcy uważają, iż wpływ na orientację seksualną mają czynniki genetyczne oraz środowiskowe. Jednakże większość ludzi jest zdania, że orientacja seksualna jest zjawiskiem całkowicie zależnym od wyboru.

Biseksualizm a homoseksualizm

Nie należy w żadnym wypadku mylić osoby orientacji biseksualnej do homoseksualistów. Ponadto istotne jest to, że jeśli biseksualista stworzył szczęśliwy związek z partnerem odmiennej płci, wówczas jego zainteresowanie płcią tą samą znacznie spada. Wtedy osoba uważająca się za biseksualną podejmuje się kontaktów tylko i wyłącznie heteroseksualnych. Jeśli jednak satysfakcja z seksu zmniejszy się z powodu nieporozumień czy kłótni wówczas wzrośnie siła orientacji homoseksualnej.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *